02177221941 ( مشاوره حقوقی ) 09120911179 شنبه تا پنجشنبه 10:00-19:30
02177221941 ( مشاوره حقوقی ) 09120911179 شنبه تا پنجشنبه 10:00-19:30

طلاق توافقی از طرف زن

زن تحت هیچ شرایطی نمی تواند بدون دلیل و یا بدون رضایت از شوهر خود طلاق بگیرد. بر خلاف اینکه مرد میتواند در هر زمانی زن خود را طلاق بدهد، ولی زن برای اینکه بتواند از شوهر خود طلاق گیرد باید دلیل قانع کننده برای دادگاه داشته باشد.

در صورتیکه زن یکی از شروط ۱۲ گانه در عقد را داشته باشد میتواند تمامی حقوق خود را مطالبه کند. یعنی میتواند مهریه و نفقه و اجرت المثل را به طور کامل مطالبه نماید و در صورتیکه وکیل داشته باشد دیگر نیازی به حضور زن در هیچ یک از مراحل نخواهد بود.

شروط ۱۲ گانه عبارتند از :

۱٫ اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند.

۲٫ اگر زن بتواند سوء رفتار مرد را اثبات کند.

۳٫ اگر مرد بیماری خطرناکی که قابل درمان نباشد داشته باشد.

۴٫ اگر مرد دیوانه باشد و امکان فسخ وجود نداشته باشد.

۵٫ ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر خود.

۶٫ مفقود الاثر شدن مرد بعد از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه.

۷٫ بچه دار نشدن مرد بعد از گذشت پنج سال.

۸٫ محکومیت مرد به هر جرم و مجازات های تعزیری و حدی.

۹٫ غیبت و ترک زندگی از طرف مرد به مدت شش ماه پشت هم.

۱۰٫ اعتیاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به زندگی آسیب وارد شود.

۱۱٫ محکوم شدن مرد به مجازات ۵ سال حبس و یا بیشتر.

۱۲٫ مرد به کاری اشتغال داشته باشد که مخالف آبروی زن باشد.

اگر زن دادخواست طلاق دهد آیا به او مهریه تعلق می گیرد؟

اگر زن تقاضای طلاق نماید صراحت ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی میگوید چنانچه زوجه کراهتی نسبت به شوهر داشته باشد میتواند با بذل تمام یا مقداری از مهریه تقاضای طلاق خلعی را از دادگاه درخواست نماید و بقیه مهریه قابل مطالبه میباشد.

زن و شوهری که به دلیل نداشتن تفاهم نیت طلاق توافقی را دارند چه کاری می بایست انجام دهند؟

ابتدا زن و شوهر می بایست در مینه همه مهریه و نفقه و اجرت المثل و حقوق دیگر موافقت کنند سپس میتوانند ضمن ارتباط با دفتر وکیل بگیرند.