02177221941 ( مشاوره حقوقی ) 09120911179 شنبه تا پنجشنبه 10:00-19:30
02177221941 ( مشاوره حقوقی ) 09120911179 شنبه تا پنجشنبه 10:00-19:30

طلاق توافقی و حضانت فرزند

طبق قانون، حضانت فرزندان تا سن ۷ سالگی بر عهده مادر و از ۷ سالگی تا سن بلوغ بر عهده پدر و از سن بلوغ به بعد بر اساس تصمیم طفل و اجازه دادگاه خواهد بود. اما در طلاق توافقی همانطور که در اسمش پیداس بر اساس توافق می باشد. یعنی زن و مرد با توافق یکدیگر شرایطی که برای طرفین ایجاد حق خواهد کرد و در همه موارد زندگی اعم از مسائل مالی و حتی حضانت و نگهداری فرزند با یکدیگر توافق نموده سپس از یکدیگر جدا می­شوند و طرفین ملزم به رعایت توافقات خواهند بود بنابراین در طلاق توافقی زن و مرد می­توانند توافق کنند که حضانت فرزند زیر ۷ سال حتی نوزاد با پدر باشد یا با مادر زن و شوهر توافق کنند که حضانت فرزند مشترک بالای ۷ سال آنها بر عهده مادر باشد ولیکن در هر حال تفویض حضانت به پدر و یا مادر مانع ملاقات فرزندان برای پدر یا مادر نخواهد بود.

حضانت فرزند در صورت ازدواج مادر

ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ هم چنین مقرر کرده: «هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل حضانت به دیگری، یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی صدور نظارات وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.»

آنچه از تمام موارد استنادی قانونی استنباط می شود - خاصه مقررات جدید تر - ملاک در حضانت فرزند مشترک چه بعد از طلاق چه قبل از آن مصلحت طفل است که تشخیص آن با توجه به وضعیت زوجین و اوضاع و احوال، با دادگاه است و به صراحت نمی توان گفت که با ازدواج مجدد حضانت از او سلب خواهد شد یا خیر. چه بسا دو پرونده ای قاضی با عنایت، ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حکم بر سلب حضانت مادر در صورت ازدواج مجدد صادر کند و چه بسا که استدلال کند که توافق زوجین فرضا در طلاق توافقی ملاک اعتبار است و این توافق بین پدر و مادر لزوم الرعایه است قانونگذار دست قاضی را با عبارت تشخیص مصلحت طفل حتی در صورت توافق قبلی زوجین (بر طبق ماده ۴۱ قانون خانواده ) به درستی باز گذاشته است، تکلیف حضانت را با رعایت مصلحت طفل در اختیار دادگاه گذاشته است.