02177221941 ( مشاوره حقوقی ) 09120911179 شنبه تا پنجشنبه 10:00-19:30
02177221941 ( مشاوره حقوقی ) 09120911179 شنبه تا پنجشنبه 10:00-19:30

طلاق توافقی بدون حضور زوجین

گروه وکلای تهرانمطالب طلاق توافقیمطالبطلاق توافقی بدون حضور زوجین

خیلی ها از وکلای دادگستری ما می پرسند که آیا می شود بدون حضور زوجین طلاق گرفت؟

پاسخ این سوال توسط وکیل طلاق توافقی : رسیدگی به در خواست طلاق توافقی بدون حضور زوجین، در دادگاه خانواده، امکان پذیر است. اجرای حکم طلاق توافقی بدون حضور زوجین، در دفتر رسمی طلاق، توسط وکیل خانواده و وکیل طلاق توافقی، وجود دارد. تعدادی از موسسه های حقوقی، مدعی انجام طلاق توافقی بدون اعطا وکالت هستند، اما باید توجه داشت که این ادعا، دروغ است. موسسه حقوقی معتبر، که مسلط به حقوق خانواده و قانون جدید طلاق توافقی باشد، هیچ گاه ادعای خلاف قانون مطرح نمی نماید. در صورت اخذ وکیل دادگستری توسط زوجه نامبرده (در صورت یائسه نبودن) موظف است یک نوبت جهت انجام آزمایش و اخذ گواهی عدم بارداری به همراه یک قطعه عکس در دفتر شعبه حاضر و پس از مطابقت عکس معرفی نامه ای با الصاق عکس بر روی آن ، به نامبرده تحویل می گردد و ایشان جهت انجام آزمایش به آزمایشگاه راهنمایی می گردند و پس از اخذ گواهی عدم بارداری ، آن را به وکیل خود تحویل می دهند و دیگر نیازی به حضور نامبرده حتی در دفترخانه نمی باشد . لازم به ذکر است زوجه در صورت غیر مدخوله بودن پس از اخذ معرفی نامه از دفتر شعبه به اداره پزشکی قانونی مراجعه و نامه تائید دوشیزگی را به وکیل خود تحویل می دهد .

طلاق توافقی بودن حضور زوج

یکی دیگر از سوال ها این گونه بوده است که آیا طلاق توافقی بودن حضور زوج امکان پذیر هست؟

در جواب سوال باید بگوییم بله ولی باید قبلش یک وکالت به وکیل بدهد.