طلاق توافقی از طرف زن

زن تحت هیچ شرایطی نمی تواند بدون دلیل و یا بدون رضایت از شوهر خود طلاق بگیرد. بر خلاف اینکه مرد میتواند در هر زمانی زن خود را طلاق بدهد، ولی زن برای اینکه بتواند از شوهر خود طلاق گیرد باید دلیل قانع کننده برای دادگاه داشته باشد.

در صورتیکه زن یکی از شروط ۱۲ گانه در عقد را داشته باشد میتواند تمامی حقوق خود را مطالبه کند. یعنی میتواند مهریه و نفقه و اجرت المثل را به طور کامل مطالبه نماید و در صورتیکه وکیل داشته باشد دیگر نیازی به حضور زن در هیچ یک از مراحل نخواهد بود.

شروط ۱۲ گانه عبارتند از :

۱٫ اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند.

۲٫ اگر زن بتواند سوء رفتار مرد را اثبات کند.

۳٫ اگر مرد بیماری خطرناکی که قابل درمان نباشد داشته باشد.

۴٫ اگر مرد دیوانه باشد و امکان فسخ وجود نداشته باشد.

۵٫ ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر خود.

۶٫ مفقود الاثر شدن مرد بعد از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه.

۷٫ بچه دار نشدن مرد بعد از گذشت پنج سال.

۸٫ محکومیت مرد به هر جرم و مجازات های تعزیری و حدی.

۹٫ غیبت و ترک زندگی از طرف مرد به مدت شش ماه پشت هم.

۱۰٫ اعتیاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به زندگی آسیب وارد شود.

۱۱٫ محکوم شدن مرد به مجازات ۵ سال حبس و یا بیشتر.

۱۲٫ مرد به کاری اشتغال داشته باشد که مخالف آبروی زن باشد.

اگر زن دادخواست طلاق دهد آیا به او مهریه تعلق می گیرد؟

اگر زن تقاضای طلاق نماید صراحت ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی میگوید چنانچه زوجه کراهتی نسبت به شوهر داشته باشد میتواند با بذل تمام یا مقداری از مهریه تقاضای طلاق خلعی را از دادگاه درخواست نماید و بقیه مهریه قابل مطالبه میباشد.

زن و شوهری که به دلیل نداشتن تفاهم نیت طلاق توافقی را دارند چه کاری می بایست انجام دهند؟

ابتدا زن و شوهر می بایست در مینه همه مهریه و نفقه و اجرت المثل و حقوق دیگر موافقت کنند سپس میتوانند ضمن ارتباط با دفتر وکیل بگیرند.

طلاق توافقی بدون حضور زوجین

خیلی ها از وکلای دادگستری ما می پرسند که آیا می شود بدون حضور زوجین طلاق گرفت؟

پاسخ این سوال توسط وکیل طلاق توافقی : رسیدگی به در خواست طلاق توافقی بدون حضور زوجین، در دادگاه خانواده، امکان پذیر است. اجرای حکم طلاق توافقی بدون حضور زوجین، در دفتر رسمی طلاق، توسط وکیل خانواده و وکیل طلاق توافقی، وجود دارد. تعدادی از موسسه های حقوقی، مدعی انجام طلاق توافقی بدون اعطا وکالت هستند، اما باید توجه داشت که این ادعا، دروغ است. موسسه حقوقی معتبر، که مسلط به حقوق خانواده و قانون جدید طلاق توافقی باشد، هیچ گاه ادعای خلاف قانون مطرح نمی نماید. در صورت اخذ وکیل دادگستری توسط زوجه نامبرده (در صورت یائسه نبودن) موظف است یک نوبت جهت انجام آزمایش و اخذ گواهی عدم بارداری به همراه یک قطعه عکس در دفتر شعبه حاضر و پس از مطابقت عکس معرفی نامه ای با الصاق عکس بر روی آن ، به نامبرده تحویل می گردد و ایشان جهت انجام آزمایش به آزمایشگاه راهنمایی می گردند و پس از اخذ گواهی عدم بارداری ، آن را به وکیل خود تحویل می دهند و دیگر نیازی به حضور نامبرده حتی در دفترخانه نمی باشد . لازم به ذکر است زوجه در صورت غیر مدخوله بودن پس از اخذ معرفی نامه از دفتر شعبه به اداره پزشکی قانونی مراجعه و نامه تائید دوشیزگی را به وکیل خود تحویل می دهد .

طلاق توافقی بودن حضور زوج

یکی دیگر از سوال ها این گونه بوده است که آیا طلاق توافقی بودن حضور زوج امکان پذیر هست؟

در جواب سوال باید بگوییم بله ولی باید قبلش یک وکالت به وکیل بدهد.

مدارک لازم برای طلاق توافقی

برای طلاق توافقی مدارکی لازم هست که باید همراه خود بیاورند تا نزد وکیل باشد.  طلاق توافقی یا درخواست گواهی عدم امکان سازش است که در آن زوجین بر روی اصل طلاق ، مهریه و در صورت داشتن فرزند بر روی حضانت فرزند توافق کرده و درخواست گواهی عدم سازش را می دهند .

مدارک لازم جهت گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) فقط و فقط امضای وکالت نامه از طرف زوجین و کپی شناسنامه و سند ازدواج است و هم چنین برای خانم برگه تست عدم بارداری.

مدارک برای طلاق توافقی :

۱- سند ازدواج

اگر عقدنامه در دسترس نیست یکی از زوجین می تواند با شناسنامه خود به دفترخانه ای که ازدواج را ثبت کرده مراجعه کند و تقاضای اخذ رونوشت کند. همین رونوشت برای طلاق توافقی کفایت می کند.

۲- شناسنامه یا کارت ملی زوج (مرد)

۳- شناسنامه یا کارت ملی زوجه (زن )

۴- وکالت نامه محضری طلاق ( فقط در صورت اعطای وکالت در طلاق به زوجه)  

۵- توافق نامه مبنی بر نحوه پرداخت یا بذل مهریه، نفقه، تعیین تکلیف حضانت فرزند مشترک و نحوه ی دیدار با آن

۶- نظر واحد مشاوره خانواده در دادگاه

۷- گواهی عدم بارداری زوجه ( اخذ آن باید از پزشکی قانونی یا مراکز پزشکی معتبر صورت گیرد )

در صورتی که کار طلاق توافقی را به وکیل بسپارید می توانید کمتر از دو روز و بدون حضور زوجین این کار را انجام دهید. انجام کلیه تشریفات و پروسه طلاق توافقی تا صدورحکم دادگاه فقط در دو روز کاری

اعتبار دادنامه طلاق چقدر است؟ آیا طرفین برای اجرای آن الزام دارند؟

دادنامه طلاق توافقی صادره توسط دادگاه تنها سه ماه اعتبار دارد و پس از این و عدم اجرای رای، همه چیز کان لم یکن میگردد و در صورتی که هرکدام از طرفین از طلاق منصرف شدند تنها کافیست به دفترخانه مراجعه نکنند تا اعتبار دادنامه منقضی گردد.

طلاق توافقی در دوران عقد

طبق آمار ۲۰ درصد طلاق ها در زمان دوران عقد می باشد. در سال ۹۲ از هر چهار طلاق، یک طلاق مربوط به دوران عقد بوده است. اگر منظور از دوران عقد، عدم نزدیکی و رابطه ی زناشویی نداشتن زوجین باشد در هنگام طلاق چه از نوع توافقی و چه از جانب هر کدام از زوجین، مهریه نصف خواهد شد. مگر اینکه توافق دیگری بین آن ها باشد. مثل اینکه زوجه ادعایی در خصوص مهریه نداشته باشد و در قبال طلاق (توافقی) مهریه را بذل نماید. طلاق توافقی وابسته به توافق زوجین است و هر آنچه آن ها در خصوص مهریه تصمیم گیری و توافق کنند برای دادگاه ملاک عمل خواهد بود.

این امکان هست که در دوران عقد بتوان طلاق گرفت و وکلای مجرب ما می توانند طلاق توافقی را در دو روزه کاری بدون حضور زوجین برای شما انجام دهند.

شرایط طلاق توافقی در دوران عقد :

۱- اگر در دوران عقد نزدیکی رخ نداده باشد، در هنگام طلاق چه از نوع توافقی و چه از جانب هر کدام از زوجین، مهریه نصف خواهد شد. مگر اینکه توافق دیگری زوجین کنند که کاملا بستگی به خودشان دارد.

۲ – خوب است بدانید که اگر رای طلاق توافقی صادر شود که زوجه دوشیزه یا غیر مدخوله باشد اولا بعد از ثبت طلاق در دفترخانه، زوجه حق رجوع به مهریه بذل شده را ندارد و ثانیا زوجین بعد از ثبت طلاق با مراجعه به اداره ثبت احوال می توانند شناسنامه جدیدی که نام همسر قبلی و طلاق در آن نوشته نشده باشد، اخذ نمایند.

۳- با تمام مزایا و معایب این طلاق، باید گفت که طلاق توافقی در حالی که زوجین واقعا تصمیم به طلاق گرفته باشند بهترین و پخته ترین راه حل مشکل است. طلاق توافقی در این شرایط بهترین انتخاب است زیرا این راه می تواند فرصتی دوباره برای آغاز بهتر زندگی باشد. اگرچه نباید به خاطر کوچک ترین اختلاف و مشاجره تصمیم عجولانه به طلاق گرفت.

طلاق توافقی در دوران عقد و مهریه :

پرداخت مهریه در دوران عقد : مهریه حقوق شرعی و قانونی زن محسوب می شود و مرد موظف می باشد که حقوق زنش را پرداخت کند و حق او را محترم شمارد.  با توجه به اینکه مهریه از چه نوعی می باشد و چه توافقی صورت گرفته است، نحوه پرداخت آن فرق می کند.  برای  دریافت مهریه باید در نظر داشت که در زمان عقد، مهریه بصورت عندالمطالبه تعیین شده است یا مقرر گشته مهریه بصورت عندالاستطاعه پرداخت شود.  نحوه دریافت و پرداخت مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه متفاوت است.

اگر همچنان سوالات شما در مورد طلاق توافقی در دوران عقد و طلاق در دوران عقد و باکره نبودن رفع نشده است می توانید با مشاوره حقوقی طلاق توافقی و سوال پرسیدن از وکلای مجرب به سوالات خود پاسخ دهید.